05/12/2011

X-mas


Bông vô tình mặc lại đúng áo len và váy đã mặc trong chuyến chu du Hanoi-Danang-Hue từ ... noel năm ngoáiPosted by Picasa

Không có nhận xét nào: