27/09/2011

Suy nghĩ gì nữa con trai, nếu bằng Công Vinh 15 tỷ 3 năm thì bố con mình giàu rồi- dzô luôn

Posted by Picasa

Không có nhận xét nào: