15/07/2011

em Bean rất mê... tiền, câu đầu tiên nói được 4 chữ là: Bố cho tiền đi ... hehe (Đưa thẻ tín dụng không lấy, chỉ thích tiền polyme)


 
Posted by Picasa

Không có nhận xét nào: