26/05/2011

Bean đang chụp ảnh kỉ niệm với các bạn, thấy bố đi qua thế là khóc váng trời

 
Posted by Picasa

Không có nhận xét nào: